List of active policies

Name Type User consent
Polisi Preifatrwydd Privacy policy All users
Polisi Cwcis Other policy All users

Summary

Preifatrwydd a data personol

Rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif. Er mwyn darparu mynediad i'r safle hwn, mae angen i ni gasglu a storio gwybodaeth bersonol amdanoch.


Full policy

Beth sy'n cael ei gasglu?

Rydym yn casglu'r data a ddarperir wrth greu cyfrif:

  • Enw
  • Cyfeiriad e-bost
  • Eich ysgol
  • Unrhyw wybodaeth arall yr ydych wedi'i lenwi ar y tudalen "Golygu Proffil"

Rydym hefyd yn casglu data am eich gweithgaredd ar y safle, gan gynnwys cynnydd ar y cyrsiau.

Sut y caiff y wybodaeth hon ei defnyddio?

Defnyddir y wybodaeth hon i ddarparu mynediad i'r cyrsiau ar-lein ar y safle hwn yn unig.

Pa mor hir mae fy nata yn cael ei storio?

Caiff eich data personol ei storio am 4 blynedd ar ôl i chi ddefnyddio'r safle ddiwethaf.

 

Am ein polisi preifatrwydd data llawn gweler polisi preifatrwydd cwmni CYNNAL Cyf (dolen yn agor mewn ffenest newydd).Summary

Darllenwch y polisi hwn ar y cyd â'n polisi preifatrwydd, sy'n nodi manylion ychwanegol ar sut rydym yn defnyddio gwybodaeth bersonol adnabyddadwy a'ch hawliau amrywiol.

Full policy

Beth yw cwcis?

Darnau bach o destun yw cwcis sy'n cael eu hanfon gan eich porwr gwe gan wefan rydych chi'n ymweld â hi. Mae ffeil cwci yn cael ei storio yn eich porwr gwe ac mae'n caniatáu i'r safle neu drydydd parti eich adnabod a gwneud eich ymweliad nesaf yn haws ac mae'r safle yn fwy defnyddiol i chi. Yn y bôn, cerdyn adnabod defnyddiwr ar gyfer y gweinydd yw cwci. Mae traethau gwe yn ffeiliau graffig bach sy'n gysylltiedig â'n gweinyddion sy'n ein galluogi i olrhain eich defnydd o'n safle a'r swyddogaethau cysylltiedig. Mae cwcis a thraethodau gwe yn ein galluogi i'ch gwasanaethu'n well ac yn fwy effeithlon, ac i bersonoli eich profiad ar ein safle.

Gall cwcis fod yn gwcis "parhaus " neu  "sesiwn".

Sut mae'r safle yma yn defnyddio cwcis

Pan fyddwch yn defnyddio ac yn cyrchu'r safle, mae'n bosibl y byddwn yn rhoi nifer o ffeiliau cwcis yn eich porwr gwe.

Mae'r safle yma yn defnyddio neu'n gallu defnyddio cwcis a/neu draethodau gwe i'n helpu i bennu a nodi ymwelwyr sy'n ailymweld, y math o gynnwys a safleoedd y mae defnyddiwr ein safle yn cysylltu â hwy, faint o amser y mae pob defnyddiwr yn ei dreulio ar unrhyw ran benodol o'n safle , a'r swyddogaethau penodol y mae defnyddwyr yn dewis eu defnyddio. I'r graddau y mae data cwcis yn gyfystyr â gwybodaeth y gellir ei hadnabod yn bersonol, rydym yn prosesu data o'r fath ar sail eich caniatâd.

Rydym yn defnyddio cwcis sesiwn a cwcis parhaus ar y safle ac rydym yn defnyddio gwahanol fathau o gwcis i redeg y safle:

  • Cwcis hanfodol. Angenrheidiol ar gyfer gweithredu'r safle. Efallai y byddwn yn defnyddio cwcis hanfodol i ddilysu defnyddwyr, atal defnydd twyllodrus o gyfrifon defnyddwyr, neu gynnig nodweddion safle.
  • Cwcis swyddogaethau. Fe'i defnyddir i'ch adnabod pan fyddwch yn dychwelyd i'r safle. Mae hyn yn ein galluogi i bersonoli ein cynnwys i chi, eich cyfarch gan defnyddio eich enw, a chofio eich dewisiadau (er enghraifft, eich dewis o iaith neu ranbarth).

Cwcis trydydd parti

Nid ydym yn defnyddio cwcis trydydd parti ar y safle yma.

Beth yw eich dewisiadau o ran cwcis?

Os hoffech ddileu cwcis neu gyfarwyddo eich porwr gwe i ddileu neu wrthod cwcis, ewch i dudalennau cymorth eich porwr gwe. Cofiwch, fodd bynnag, os byddwch yn dileu cwcis neu'n gwrthod eu derbyn, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhai o'r nodweddion a gynigiwn, neu'r cyfan ohonynt. Efallai na fyddwch yn gallu logio i mewn, storio eich hoffterau, ac efallai na chaiff rhai o'n tudalennau eu dangos yn iawn..

Tabl cwcis

Mae'r tablau isod yn rhestru'r cwcis mewnol a thrydydd parti rydym yn eu defnyddio. Gan y gall enwau, rhifau, a phwrpasau'r briwsion hyn newid dros amser, efallai y bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru i adlewyrchu'r newidiadau hynny.

Cwcis mewnol
Enw CwciPwrpasPryd caiff ei ddileuMwy o wybodaeth
MoodleSessionRhaid i chi ganiatáu'r cwci hwn i mewn i'ch porwr er mwyn cael dilyniant ac i sicrhau eich bod yn dal wedi mewngofnodi wrth fynd o un dudalen i'r llall.Pan fyddwch yn allgofnodi neu'n cau'r porwr, bydd y cwci hwn yn cael ei ddinistrio (yn eich porwr ac ar y gweinydd).
MOODLEIDMae'n cofio eich enw defnyddiwr yn y porwr. Golyga hyn pan fyddwch yn dod yn ôl i'r safle hwn, bydd y maes enw defnyddiwr ar y dudalen mewngofnodi eisoes wedi'i lenwi ar eich cyfer. Mae'n ddiogel i chi atal y cwci hwn - ond bydd rhaid i chi aildeipio eich enw defnyddiwr bob tro y byddwch yn mewngofnodi.