Site news

Gweithredu Diwydiannol yr NUT, 10 Gorffennaf 2014

Gweithredu Diwydiannol yr NUT, 10 Gorffennaf 2014

gan Deleted user -
Number of replies: 0

Amgaeaf lythyr yn eich cynghori wrth ymateb i weithredu diwydiannol yr NUT ar 10 Gorffennaf, 2014. Gofynnwn i chwi ei ddarllen gan ddilyn y cyngor yn ofalus. Gofynnir i chwi hysbysu'r Awdurdod drwy Margaret Williams Owen [mwoed@ynysmon.gov.uk] o'r effaith bosibl ar eich ysgol erbyn Dydd Gwener, 3 Gorffennaf hy dim effaith, ysgol yn rhannol agored, ysgol ar gau.

Er eich gwybodaeth yr NUT yw'r unig undeb sydd wedi ein hysbysu o'r bwriad i weithredu ar y diwrnod yma.

I enclose a letter advising you as you respond to the NUT’s industrial action on 10 July, 2014. We ask that you read the letter and carefully follow the advice. We also ask that you contact the Authority, through Margaret Williams Owen [mwoed@ynysmon.gov.uk] of the possibe effect on your school by Friday, 3 July; i.e. no effect, partial closure, school closed.

 

For your information the NUT are the only union that have informed us of the intention to act on this day.