Site news

Adroddiad Ymgynghori Dyddiadau Ysgol 2016 2017

Adroddiad Ymgynghori Dyddiadau Ysgol 2016 2017

gan Deleted user -
Number of replies: 0

Amgaeaf adroddiad ar yr ymgynghori a ddaeth i ben ar 23 Mai. Gofynnir i chwi ei ddarllen yn ofalus gan ddanfon ymatebion erbyn 30 Mehefin. Bydd yr Awdurdod wedyn yn dod i benderfyniad terfynol er mwyn ei ddanfon ymlaen i Lywodraeth Cymru.

Find enclosed the report on the school dates consultation for 2016 2017. Please read carefully and send repsonses by 30 June. The Authoriy will then come to a final decision to be communicated to Welsh Government.