Site news

Llythyrau presenoldeb i rhieni

Llythyrau presenoldeb i rhieni

gan Deleted user -
Number of replies: 0

Mae'r llythyrau generic i fynd i rhieni ar gael o dan dagfennau a lles.  Os gwelwch yn dda gwnewch chi ychwanegu y gwybodaeth ar targedau ayyb a wedyn dosbarthu i rhieni.

 

The generic attendance letters for parents are available under documents and welfare.  Can you please add the extra information eg school targets and then distribute to parents.