Site news

Gohirio Hyfforddiant Llywodraethwyr/Postpone Governors Training 4:11:14

Gohirio Hyfforddiant Llywodraethwyr/Postpone Governors Training 4:11:14

gan Deleted user -
Number of replies: 0

Yn anffodus rydym wedi gorfod gohirio’r sesiwn hyfforddi llywodraethwyr ar Faterion Personél oedd i’w gynnal nos fory, dydd Mawrth 4 Tachwedd 2014 am 6.30  yn Siambr y Cyngor Sir, Llangefni. Byddwn yn cysylltu efo pawb sydd wedi cofrestru’n barod yn uniongyrchol ond a fyddech gystal â phasio’r neges ymlaen i’ch llywodraethwyr os gwelwch yn dda. Trefnir dyddiad arall  yn fuan. Diolch am eich cydweithrediad ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster achosir gan hyn.

 

Unfortunately we have had to postpone the governors training session on Personel Matters that was to be held tomorrow night, Tuesday 4 November 2014 at 6.30 in the Council Chambers in Llangefni. We will be contacting everybody that have already registered directly but would be grateful if you could forward this message to your governors. Another date will be arranged in the near future. Thank you for your co-operation and I apologise for any inconvenience