Site news

Big Bang Fair North Wales

Big Bang Fair North Wales

gan Deleted user -
Number of replies: 0

Big Bang North Wales

Mae’r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim i ymwelwyr fynychu  ac mae’n cynnwys Car Uwchsonig Bloodhound, sioeau gan y Dr Mark Lewney a Science Made Simple, arddangosfeydd gan brifysgolion a cholegau yn ogystal â’r F1 yng ngornest derfynol ranbarthol Ysgolion Cynradd a chystadlaethau blynyddol Cynllun Addysg Peirianyddol Cymru.  Mae’r pamffled yn ddwyieithog (2 ochr).

Gall ymwelwyr gofrestru i fynychu drwy ein gwefan.
www.stemcymru.org.uk <http://www.stemcymru.org.uk>

Diolch i chi am eich cymorth.

This event is free for visitors to attend and includes the Bloodhound Super Sonic Car, shows by Dr Mark Lewney and Science Made Simple, exhibitions by universities and colleges as well as the F1 in Schools Primary regional final and Engineering Education Scheme Wales annual competitions.  The flyer is bilingual (2 sided).

Visitors can register to attend via our website.
www.stemcymru.org.uk<http://www.stemcymru.org.uk>

Thank you for your help.

Kind regards
Rebecca


Rebecca Davies
Project Analyst
STEM Cymru / Engineering Education Scheme Wales (EESW)

rebecca@eesw.org.uk<mailto:rebecca@eesw.org.uk>
01656 669381
www.stemcymru.org.uk<http://www.stemcymru.org.uk/>

EESW/STEM Cymru
Waterton Centre
Waterton
Bridgend
CF31 3WT