Site news

Polisi Gweithio'n Hyblyg Diwygiedig / Revised Flexible Working Policy

Polisi Gweithio'n Hyblyg Diwygiedig / Revised Flexible Working Policy

gan Rachel Carson -
Number of replies: 0

Polisi a ffurflen gais diwygiedig yn awr ar gael.

Mae'r polisi diwygiedig yn cadarnhau'r newid deddfol sy'n ymestyn yr hawl i holl weithwyr yr ysgol (sy'n cyrraedd y gofynion gwasanaeth) gwneud cais i weithio'n hyblyg.  Yn ychwanegol disgwyli'r i weithwyr cyflwyno'r  ffurflen gais statudol i benaethiaid am ystyriaeth o hyn allan.

Now available - revised policy and application form.

The revised policy confirms the legislative changes which extend the right to all school employees (which meet the service eligibility criteria) to apply for flexible working.  In addition, employees are expected to apply using the statutory application form from now on.