Site news

Polisi Rheoli Absenoldebau Diwygiedig

Polisi Rheoli Absenoldebau Diwygiedig

gan Rachel Carson -
Number of replies: 0

Fe welwch ffeil newydd ar Addysg Môn yn ymwneud a Rheoli Absenoldebau (wrth ddilyn y llwybr canlynol - Dogfennau > Polisïau > Personél > Rheoli Absenoldebau).

Yn y ffeil hon cewch fynediad at y dogfennau canlynol -

Polisi Rheoli Absenoldebau Diwygiedig (yn weithredol o 1 Ebrill 2015)
Gweithdrefn ar gyfer Cynnal Panel Adolygu Achos Salwch
Ffurflen Hunan Dystio
Ffurflen Cyfweliad Dychwelyd i Weithio
Ffurflen Cofnodi Dychwelyd i Weithio'n Raddol
Ffurflen gyfeirio Iechyd Galwedigaethol a chrynodeb o'r drefn
Gwybodaeth am Gwasanaethau Iechyd Galwedigaethol
Templed o’r ffurflen TR45 - Adroddiad Salwch Misol
Rhestr o’r codau salwch TR45 i'w defnyddio
Canllawiau Absenoldebau Arbennig ar gyfer Athrawon a Staff Ategol
Arweiniad ar y 'Fit Note'
Agweddau Rheoli Absenoldebau Penaethiaid
Arweiniad/Sgript ar gynnal trafodaethau rheoli absenoldeb
Rhestr Wirio Rheoli Absenoldeb ac enghraifft o ymarfer da.