Site news

Templed Llythyr Cyfarfod Adolygu Presenoldeb / Template Letter for Attendance Review Meeting

Templed Llythyr Cyfarfod Adolygu Presenoldeb / Template Letter for Attendance Review Meeting

gan Rachel Carson -
Number of replies: 0

Templed o lythyr yn hysbysu o gyfarfod adolygu presenoldeb

Mae'r templedi dwyieithog ar gael trwy ddilyn y llwybr - Dogfennau > Polisïau > Personél > Ffeil Rheoli Absenoldebau

Template of letter informing of Attendance Review Meeting

Bilingual templates are available via the following path - Documents > Policies > Personnel > Absence Management Folder