Site news

Swydd Ddisgrifidau Cymorthyddion Addysgu / Teaching Assistant Job Descriptions

Swydd Ddisgrifidau Cymorthyddion Addysgu / Teaching Assistant Job Descriptions

gan Rachel Carson -
Number of replies: 0
Templedi diweddaraf swydd ddisgrifiadau Cymorthyddion Addysgu Lefel 1 i 3 yn awr ar gael (Lefel 4 i ddilyn) - Mae'r templedi dwyieithog ar gael trwy ddilyn y llwybr - Dogfennau > Disgrifiadau Swydd > Ffeil Cymorthyddion Addysgu Latest templates of Teaching Assistant Job Descriptions Level 1 to 3 now available (Level 4 to follow) - Bilingual templates are available via the following path - Documents > Job Descriptions > Teaching Assistants Folder