Site news

Delio gyda Cwynion

Delio gyda Cwynion

gan Deleted user -
Number of replies: 0
Amgaeaf daflen yn nodi cyfrifoldebau Llywodraethwyr yn y maes yma ynghyd a modelau o ffurflen gofnodi ac adroddiad i'r Llywodraethwyr. Mae model o bolisi ysgol o fewn y Gweithdrefnau, atodiad 1. Ein cyngor yw i chwi fabwysiadu'r model yma yn ei gyfanrwydd. Yr arweiniad uchod oedd sail Cwrs Llywodraethwyr yn y maes yma ym mis Ebrill 2015. Diolch.