Site news

YMGYNGHORI CLWB BRECWAST AM DDIM

YMGYNGHORI CLWB BRECWAST AM DDIM

gan Deleted user -
Number of replies: 0
Fe gofiwch i ni ofyn i chwi drefnu cyfarfodydd Llywodraethwyr yn yr ysgolion cynradd i drafod yr ymgynghori ar y Clwb Brecwast Am Ddim; hyn yn ystod yr hanner tymor yma. I hwyluso'r drafodaeth amgaef lythyr i'r Cadeirydd, diweddariad ar yr ymgynghori ac adroddiad ar yr ymgynghori gyda rhieni. Mae taflen ymateb gyda'r llythyr a buaswn yn ddiolchgar o dderbyn y daflen yn syth ar ol eich cyfarfod os gwelwch yn dda. Diolch am eich cydweithrediad.