Site news

Ffurflen Penodi Staff Ategol - Support Staff Appointment Form

Ffurflen Penodi Staff Ategol - Support Staff Appointment Form

gan Rachel Carson -
Number of replies: 0
Hoffwn dwyn i'ch sylw ffurflen penodi staff cefnogol newydd. Cewch mynediad at y ffurflenni trwy - Dogfennau>Polisiau>Personel>Ffeil Recriwtio a Penodi Staff. Rhoddir cyflenwad yn y post ysgol ar eich cyfer. Fe welwch bod y holiadur meddygol cyn cyflogaeth a'r datganiad cyfrinachedd/datgelu data hefyd ar gael yn y ffeil uchod. ______________________________________________________________ I wish to bring to your attention the new support staff appointment form. You can access the forms at - Documents>Policies>Personnel> Recruitment and Appointment file. A stock of forms will be posted to you shortly. You will note that the pre-employment medical questionnaire and the confidentiality/data protection agreement are also available from the above file.