Site news

Datblygiadau Hyfforddi Myfyrwyr Addysg

Datblygiadau Hyfforddi Myfyrwyr Addysg

gan Deleted user -
Number of replies: 0
Nodyn i'ch atgoffa o gyfarfod ar 7 Hydref ym Mhrifysgol Bangor i drafod datblygiadau hyfforddi myfyrwyr addysg. Danfonwyd gohebiaeth i chwi'n ddiweddar ac amgaeaf yr ohebiaeth er hwylustod. Eu neges yw- “Mae’r Canolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru wedi drafftio gweledigaeth strategaethol newydd ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Mae hyn yn pwysleisio’r pwysigrwydd o warchod a chodi safonau hyfforddeion a hefyd dangos bod Ysgolion y Bartneriaeth bellach yn chwarae rhan fwy canolog ac annatod yn yr atebolrwydd mewn perthynas â’r weledigaeth strategol yma. O nawr ymlaen bydd y drefn o asesu hyfforddeion yn ffocysu mwy ar ddysgu’r dysgwyr.” Diolch.