Site news

Cyfarfod Arfer Da

Cyfarfod Arfer Da

gan Deleted user -
Number of replies: 0

Amgaeaf yr agenda go gyfer Cyfarfod Arfer Da Ysgolion Cynradd ar 17 Mai; 9 tan 12.

Sylwch y bydd y cyfarfod yn Siambr y Cyngor ac felly bydd angen i chwi ystyried neilltuo amser i barcio ac arwyddo i mewn yn y cyntedd. Hefyd ni ddarperir costau llanw oherwydd effaith toriadau yn y grantiau cefnogi.