Site news

HYDREF 14 OCTOBER

HYDREF 14 OCTOBER

gan Deleted user -
Number of replies: 0

Ysgrifennaf i dynnu eich sylw at gamgymeriad yn y llythyr Saesneg yn y neges  ynghylch y gweithredu diwydiannol ar 14 Hydref. Roedd y paragraff cyntaf yn nodi bod yr undeb NUT hefyd yn gweithredu'n ddiwydiannol; camgymeriad oedd hwn a nid yw'r undeb NUT yn gweithredu'n ddiwydiannol ar 14 Hydref. Ymddiheuriadau i aeldoau a swyddogion yr undeb. Amgaeaf y llythyr Saesneg cywir.

 

I write to draw your attention to a mistake in the English letter within the message concerning industrial action on 14 October. The first paragraph stated that the NUT union was also undertaking industrial action; this was a mistake and the NUT union is not taking industrial action on 14 October. Apologies to the members and officials of the union. I enclose the correct English letter.