Site news

Y Criw Mentrus

Y Criw Mentrus

gan Deleted user -
Number of replies: 0

Gofynnir i chwi fel ysgolion cynradd ystyried y wybodaeth o fewn y ddogfennaeth yma, sef cystadleuaeth y Criw Mentrus. Cynllun yw hwn sydd yn annog mentergarwch ymysg disgyblion.

Cewch gysylltu gyda Delyth Rowlands i holi am ragor o wybodaeth, gan obeithio y gallwch gofrestru maes o law. Yn sicr,  byddem fel Awdurdod yn hoffi gweld ysgolion o Fôn yn rhoi cynnig ar y gystadleuaeth eleni. Dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw 13 Ionawr 2015 ac o gofrestru fe dderbyniwch bocs adnoddau perthnasol.

Delyth W Rowlands

Cydlynydd Partneriaethau
Partnership Engagement Coordinator
Gwasanaethau Entrepreneuriaeth Ieuenctid ar gyfer Ysgolion / Youth Entrepreneurship Services for Schools
Cyflwynir mewn partneriaeth gyda Prospects a Cazbah
Delivered in partnership with Prospects and Cazbah
 
Gwasanaethau Prospects Services
15 Cwrt Neifion| Ffordd y Cefnfor| Bae Caerdydd |CF24 5PJ
15 Neptune Court | Ocean Way | Cardiff Bay | CF24 5PJ
 
 
Rhifau Cyswllt / Contact numbers: 07776160082
 
Y wefan: