Site news

Cystadleuaeth Y Criw Mentrus Ysgolion Cynradd

Cystadleuaeth Y Criw Mentrus Ysgolion Cynradd

gan Deleted user -
Number of replies: 0
Tynnaf eich sylw at y wybodaeth ganlynol. Mae manylion ar sut i gystadlu yn y cyflwyniad sydd wedi ei amgáu. Anogir chwi i ystyried cymryd rhan gan ddatgan eich diddordeb i'r Criw Mentrus yn fuan. Cystadleuaeth Genedlaethol Ysgolion Cynradd Y Criw Mentrus (Llywodraeth Cymru) Nod y gystadleuaeth yw datblygu sgiliau menter mewn ffordd fywiog a hwyliog i blant Cymru, yn ogystal â chefnogi datblygiad sgiliau rhifedd a llythrennedd – ar agor nawr i geisiadau 2015/16. Ewch i www.ycriwmentrus.com am fwy o wybodaeth am y gystadleuaeth ac i edrych ar uchafbwyntiau’r llynedd. Beth am roi cynnig arni! Delyth W Rowlands Cydlynydd Partneriaethau Partnership Engagement Coordinator Gwasanaethau Entrepreneuriaeth Ieuenctid ar gyfer Ysgolion / Youth Entrepreneurship Services for Schools