Site news

Rheolaeth ysgol ; School management

Rheolaeth ysgol ; School management

gan Deleted user -
Number of replies: 0

Mae Awdurdodau Gogledd Cymru ar y cyd gyda Cynnal a GwE wedi datblygu offeryn i adolygu system rheolaeth ysgol a lansiwyd y system yng nghynhadledd GwE ym mis Medi. Mae'r offeryn ar gael ac amgaeaf daflen yn esbonio'r system ynghyd a lleoliad y system ar lein. Mae’r enw defnyddiwr a chyfrinair ar gyfer mynediad yn unol â’r wefan gosod targedau. Bydd cyflwyniad i'r system yng nghynadleddau Llywodraethwyr Gogledd Cymru ar Fawrth yr 2il a’r 9fed , manylion i'w danfon atoch.

 

Mae'r Awdurdod yn argymell yn gryf y dylai ysgolion ddefnyddio'r system yn syth fel arf rheolaethol creiddiol.

 

The North Wales Authorities in conjunction with Cynnal and GwE have developed a tool to review the school's management system. and it was launched at the GwE conference in September. The system is available and I enclose a leaflet desrcibing the system and its on line location. The username and password for access are in line with the target setting website. There will be an introduction to the system in the North Wales Governors' conferences on 2 and 9 March, details to be sent to you.

 

The Authority strongly recommends that schools use the system straight away as a core management tool.