Site news

DYDDIADAU TYMHORAU 20 21 TERM DATES

DYDDIADAU TYMHORAU 20 21 TERM DATES

gan Deleted user -
Number of replies: 0

Fel y gwyddoch mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar ddyddiadau tymhorau ysgol yn flynyddol. Eleni bydd ymgynghori ar ddyddiadau 2020 - 2021. Amgaeaf ddyddiadau drafft i'ch sylw. Gwerthfawrogir sylwadau erbyn 27 Ebrill, 2018.

As you know the Welsh Government consults annually on school term dates. This year the consultation will be on the 2020 - 2021 dates. I enclose draft dates for your attention. I would appreciate comments by 27 April 2018.


Diolch.