Site news

Grwp Strategol 20.11.14 Ty Williams Jones

Grwp Strategol 20.11.14 Ty Williams Jones

gan Deleted user -
Number of replies: 0

Bydd  cyfarfod o'r Grwp Strategol cynradd Dydd Iau nesaf 20 Tachwedd yn Nhy William Jones, Llangefni.

Amgaeaf yr agenda a'r cofnodion o'r cyfarfod diwethaf ynghyd a phapyrau perthnasol.

Cofiwch fwydo unrhyw faterion perthnasol i'ch cynrychiolwyr cyn y dydd.

Diolch