Site news

Tymhorau Ysgol 2015 - 2018

Tymhorau Ysgol 2015 - 2018

gan Deleted user -
Number of replies: 0

Amgaeaf lythyr sydd yn nodi yr hyn sydd ei angen ei wneud mewn perthynas a dyddiadau tymhorau ysgol gan gychwyn gyda eleni hyd at 2018. Gofynnaf i chwi ei ddarllen yn ofalus gan ymateb erbyn y dyddiadau a nodir. Mae nifer ohonoch wedi ymateb eisoes i rai o'r materion; cysylltwch gyda Debra Griffiths i wirio unrhyw beth gyda'r materion yma.

Diolch am eich cydweithrediad.