Site news

Hunan arfarnu Addysg Grefyddol :Religious Education self evaluation

Hunan arfarnu Addysg Grefyddol :Religious Education self evaluation

gan Deleted user -
Number of replies: 0

Amgaeaf ddogfen i arwain ysgol wrth hunan arfarnu'r maes Addysg Grefyddol ac Addoli ar y Cyd. Dylech gwblhau'r ddogfen yn rheolaidd o fewn eich calendr arfarnu gan ei ddanfon i'r Adran Dysgu, Llangefni. Mae Pwyllgor statudol y Cyngor, CYSAG, yn trafod yr adroddiadau yn eu cyfarfodydd tymhorol.

I enclose a document to lead the shcool through the process of self evaluating Religious Education and Collective Worship. You should complete the document regularly within yuur evaluation calendar and send to the Learning Department, Llangefni. The Copuncil's statutory body, SACRE, discusses these at their termly meetings.