Site news

General news and announcements
List of discussions. Showing 100 of 154 discussions
  Trafodaeth Dechreuwyd gan Ymatebion Neges ddiwethaf Created  
Rhestrau Athrawon a Cymhorthyddion Llanw / Supply Teacher and Teaching Assistant Lists
Llun o Stacey Jones
Stacey Jones
0 Gwe, 14 Meh 2019, 9:54 am
Grwp Cyswllt Cynradd
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Llu, 30 Ebr 2018, 3:41 pm
Cyfarfod Arfer Da
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Llu, 30 Ebr 2018, 3:29 pm
Cytundeb Lefel Gwasanaeth Oreil Mon ac Archifau
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Gwe, 27 Ebr 2018, 1:55 pm
Cytundeb Lefel Gwasanaeth Llyfrgell Cynradd 18 19
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Mer, 25 Ebr 2018, 4:25 pm
DYDDIADAU TYMHORAU 20 21 TERM DATES
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Mer, 21 Maw 2018, 4:46 pm
Polisi Talu Cinio Ysgol School meals payment Policy
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Mer, 21 Maw 2018, 4:37 pm
Prydau Ysgolio Cynradd Primary school meals
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Mer, 21 Maw 2018, 4:34 pm
Hunan arfarnu Addysg Grefyddol :Religious Education self evaluation
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Mer, 21 Maw 2018, 2:42 pm
Rhestrau Llanw / Supply Lists
Llun o Stacey Jones
Stacey Jones
0 Llu, 19 Maw 2018, 10:34 am
Iechyd a Diogelwch : Health and Safety
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Llu, 12 Maw 2018, 12:25 pm
Iechyd a Diogelwch Health and Safety
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Gwe, 2 Maw 2018, 3:21 pm
Rheolaeth ysgol ; School management
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Llu, 15 Ion 2018, 12:25 pm
Rhestrau Llanw / Supply Lists
Llun o Stacey Jones
Stacey Jones
0 Maw, 19 Rha 2017, 8:55 am
Iechyd a Diogelwch / Health and safety
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Llu, 9 Hyd 2017, 9:54 am
Teithio gan Ddysgwyr (3)
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Gwe, 22 Med 2017, 12:46 pm
Teithio gan Ddysgwyr (2)
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Gwe, 22 Med 2017, 12:43 pm
Teithio gan Ddysgwyr
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Gwe, 22 Med 2017, 12:41 pm
Materion Iechyd a Diogelwch
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Gwe, 22 Med 2017, 12:23 pm
Model Polisi Tal Ysgol Gyfan / Model Whole School Pay Policy
Llun o Rachel Carson
Rachel Carson
0 Llu, 18 Med 2017, 1:32 pm
Clwb Gofal a Clwb brecwast
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Gwe, 1 Med 2017, 1:13 pm
Rhestr Cymorthyddion Llanw
Llun o Rachel Carson
Rachel Carson
0 Iau, 31 Aws 2017, 2:37 pm
Rheolaeth Tận
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Llu, 10 Gor 2017, 4:43 pm
Seddau Car
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Mer, 8 Maw 2017, 11:58 am
Rhestrau Llanw - Supply Lists
Llun o Stacey Jones
Stacey Jones
0 Mer, 18 Ion 2017, 9:37 am
Dyddiadau Ysgol 2018 2019
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Llu, 12 Rha 2016, 4:08 pm
Atodiadau Yswiriant Ysgolion 2016
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Iau, 24 Tach 2016, 10:50 am
Yswiriant Ysgolion 2016
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Iau, 24 Tach 2016, 10:47 am
CYBLD Ionawr 2017
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Iau, 24 Tach 2016, 9:58 am
Adroddiad Blynyddol Diogelu
Llun o Debra Griffiths
Debra Griffiths
0 Mer, 6 Gor 2016, 2:49 pm
Cyflwyniad ESTYN
Llun o Debra Griffiths
Debra Griffiths
0 Mer, 6 Gor 2016, 2:44 pm
Rhestr Athrawon Llanw / Supply Teachers List
Llun o Stacey Jones
Stacey Jones
0 Maw, 12 Ebr 2016, 3:05 pm
Rhestrau Athrawon Llanw
Llun o Sion Mowbray
Sion Mowbray
0 Maw, 12 Ion 2016, 7:59 am
Cynllun Brecwast am Ddim
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Iau, 3 Rha 2015, 11:45 am
Cydraddoldeb
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Iau, 3 Rha 2015, 11:24 am
Hyfforddiant Llywodraethwyr
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Iau, 12 Tach 2015, 4:39 pm
Dyddiadau 17 18 Fersiwn Saesneg.
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Llu, 9 Tach 2015, 8:56 pm
Ymgynghori Tymhorau Ysgol 17 18.
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Llu, 9 Tach 2015, 8:53 pm
CYBLD PLASC 2016
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Maw, 20 Hyd 2015, 10:49 am
CYBLD PLASC 2016
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Maw, 20 Hyd 2015, 10:47 am
Gweithdrefn Ail-raddio / Re-grading Procedure
Llun o Debra Griffiths
Debra Griffiths
0 Llu, 19 Hyd 2015, 4:34 pm
Grwp Strategol Cynradd
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Maw, 13 Hyd 2015, 4:18 pm
EVOLVE 2015 2016
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Gwe, 2 Hyd 2015, 2:27 pm
Rhestrau Athrawon Llanw
Llun o Sion Mowbray
Sion Mowbray
0 Gwe, 2 Hyd 2015, 11:47 am
Datblygiadau Hyfforddi Myfyrwyr Addysg
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Iau, 1 Hyd 2015, 4:34 pm
Ymgynghoriad Estyn
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Iau, 1 Hyd 2015, 8:41 am
Cystadleuaeth Y Criw Mentrus Ysgolion Cynradd
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Mer, 30 Med 2015, 3:14 pm
Grwp Strategol Cynradd 24 Medi
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Maw, 22 Med 2015, 11:46 am
Cymorthyddion Addysgu
Llun o Rachel Carson
Rachel Carson
0 Gwe, 18 Med 2015, 3:24 pm
CYFRIFIAD YSTADEGOL MEDI 2015
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Llu, 14 Med 2015, 12:37 pm
Ffurflen Penodi Staff Ategol - Support Staff Appointment Form
Llun o Rachel Carson
Rachel Carson
0 Maw, 8 Med 2015, 11:31 am
Rhestr Ysgolion Medi 2015
Llun o Debra Griffiths
Debra Griffiths
0 Iau, 3 Med 2015, 2:21 pm
Dyddiadau Tymhorau Ysgol 2016 2017
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Gwe, 26 Meh 2015, 3:32 pm
Addysg Grefyddol
Llun o Debra Griffiths
Debra Griffiths
0 Iau, 25 Meh 2015, 11:06 am
Grwp Strategol Cynradd
Llun o Debra Griffiths
Debra Griffiths
0 Maw, 23 Meh 2015, 10:48 am
Rhaglen Brechu Plant Rhag y Ffliw / Child Flu Vaccine Programme
Llun o Debra Griffiths
Debra Griffiths
0 Llu, 22 Meh 2015, 10:40 am
Swydd Ddisgrifidau Cymorthyddion Addysgu / Teaching Assistant Job Descriptions
Llun o Rachel Carson
Rachel Carson
0 Llu, 15 Meh 2015, 3:44 pm
Delio gyda Cwynion
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Gwe, 12 Meh 2015, 11:53 am
YMGYNGHORI CLWB BRECWAST AM DDIM
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Maw, 9 Meh 2015, 1:38 pm
ADDOLI AR Y CYD COLLECTIVE WORSHIP
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Maw, 2 Meh 2015, 10:18 pm
Hyfforddiant Proffil Cyfnod Sylfaen
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Maw, 2 Meh 2015, 3:08 pm
CYSAG
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Gwe, 22 Mai 2015, 11:44 am
Cyfarfod Arfer Da 4 Mehefin
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Gwe, 22 Mai 2015, 11:36 am
Tymhorau Ysgol 2015 - 2018
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Gwe, 15 Mai 2015, 4:32 pm
Dyledion Cinio
Llun o Debra Griffiths
Debra Griffiths
0 Mer, 29 Ebr 2015, 10:30 am
Templed Llythyr Cyfarfod Adolygu Presenoldeb / Template Letter for Attendance Review Meeting
Llun o Rachel Carson
Rachel Carson
0 Maw, 7 Ebr 2015, 4:05 pm
Polisi Rheoli Absenoldebau Diwygiedig
Llun o Rachel Carson
Rachel Carson
0 Maw, 31 Maw 2015, 12:25 pm
Templed Presenoldeb Ysgolion
Llun o Debra Griffiths
Debra Griffiths
0 Iau, 26 Maw 2015, 4:32 pm
Grwp Strategol Cynradd 5 Mawrth
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Llu, 2 Maw 2015, 2:01 pm
Cystadleuaeth yr Urdd
Llun o Debra Griffiths
Debra Griffiths
0 Maw, 3 Chw 2015, 3:43 pm
Polisi Gweithio'n Hyblyg Diwygiedig / Revised Flexible Working Policy
Llun o Rachel Carson
Rachel Carson
0 Maw, 3 Chw 2015, 10:13 am
Canllawiau Cau Ysgol
Llun o Debra Griffiths
Debra Griffiths
0 Maw, 27 Ion 2015, 3:26 pm
Big Bang Fair North Wales
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Llu, 26 Ion 2015, 12:10 pm
Gwybodaeth GwE
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Maw, 2 Rha 2014, 10:07 am
Ymgynghori Dyddiadau Ysgol 2016 2017 School Dates Consultation
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Llu, 24 Tach 2014, 12:53 pm
CYNLLUN DATBLYGU YSGOL MEDI 2015
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Iau, 20 Tach 2014, 3:21 pm
Y Criw Mentrus
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Maw, 18 Tach 2014, 10:27 pm
Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Maw, 18 Tach 2014, 10:09 pm
Grwp Strategol 20.11.14 Ty Williams Jones
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Gwe, 14 Tach 2014, 11:47 am
Ansawdd Corff Llywodraethol : Governing Body's Quality Assurance
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Mer, 12 Tach 2014, 12:12 pm
Gohirio Hyfforddiant Llywodraethwyr/Postpone Governors Training 4:11:14
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Llu, 3 Tach 2014, 10:12 am
Cynllun Datblygu Ysgol/School Development Plan
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Maw, 28 Hyd 2014, 2:58 pm
CWRDDHWB YNYS MÔN – TRE-YSGAWEN, CAPEL COCH 4.30PM – 6.00PM, DYDD MAWRTH TACHWEDD 18fed
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Llu, 27 Hyd 2014, 1:44 pm
Darlith Goffa Syr Hugh Owen
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Mer, 22 Hyd 2014, 9:52 am
Polisi Gwiriadau Troseddol (GDG) diwygiedig / Revised Criminal Records (DBS) Policy
Llun o Rachel Carson
Rachel Carson
0 Maw, 7 Hyd 2014, 6:06 pm
Rhaglen Hyfforddi Llywodraethwyr 2014/15
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Gwe, 3 Hyd 2014, 4:53 pm
HYDREF 14 OCTOBER
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Iau, 25 Med 2014, 8:53 pm
GWEITHREDU DIWYDIANNOL 14.10.2014 GMB UNITE UNISON INDUSTRIAL ACTION
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Iau, 25 Med 2014, 9:33 am
CYDRADDOLDEB : EQUALITY
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Mer, 24 Med 2014, 4:31 pm
CYDRADDOLDEB : EQUALITY
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Mer, 24 Med 2014, 4:27 pm
CYDRADDOLDEB : EQUALITY
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Mer, 24 Med 2014, 4:23 pm
Templed polisi Presenoldeb
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Llu, 15 Med 2014, 6:38 pm
Llythyrau presenoldeb i rhieni
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Llu, 15 Med 2014, 11:42 am
Swydd Ddisgrifiadau Cymorthyddion
Llun o Rachel Carson
Rachel Carson
0 Llu, 28 Gor 2014, 12:49 pm
Adroddiad Blynyddol Diogelu
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Gwe, 27 Meh 2014, 10:03 am
Gweithredu Diwydiannol yr NUT, 10 Gorffennaf 2014
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Gwe, 20 Meh 2014, 4:51 pm
Grwp Strategol Cynradd 26 Mehefin 2014
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Gwe, 20 Meh 2014, 4:23 pm
Cyfarfod Busnes Cynradd 24 Mehefin 1.30 - 4.30
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Gwe, 20 Meh 2014, 12:28 pm
Grwp Strategol
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Iau, 19 Meh 2014, 11:47 am
Adroddiad Ymgynghori Dyddiadau Ysgol 2016 2017
Llun o Deleted user
Deleted user
0 Maw, 10 Meh 2014, 12:43 pm